Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2023): Izrael jako příklad nakládání s vodou. Geografické rozhledy, 33(1), 18–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek popisuje hospodaření s vodou v Izraeli, který má nedostatek přírodních zdrojů vody pro pokrytí poptávky po vodě. Jsou popsány způsoby získávání další vody (například odsolováním), kterými je tento deficit doplněn.

Klíčová slova: Izrael, vodní zdroje, odsolování vody, čištění vody

Abstract (EN): Israel as an example of water management. The paper describes water management in Israel where the natural resources are not sufficient to meet the country’s demand for water. Methods of obtaining additional water to supplement this deficit (for example desalinization) are described.

Keywords (EN): Israel, water resources, water desalination, water treatment