Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2023): Středomoří: celosvětově nejvýznamnější region cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 33(1), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Středomoří je nejvýznamnějším světový region cestovního ruchu. V článku je vymezen odlišně od světových statistik, jako oblast zemí, které omývá Středozemní moře. Oblast, kde žije 6,7 % obyvatel planety, navštíví 27 % účastníků světového mezinárodního cestovního ruchu, což přináší dotčeným zemím finanční prostředky, ale také řadu environmentálních, sociokulturních i ekonomických problémů.

Klíčová slova: cestovní ruch, finanční příjmy, Středomoří, zahraniční turisté

Abstract (EN): The Mediterranean: The world’s most important tourist region. The Mediterranean is the world’s most important tourist region. In the article, it is defined differently from world statistics, as the area of countries washed by the Mediterranean Sea. The area where 6.7% of the planet’s population lives is visited by 27% of the world’s international tourists, which brings financial resources to the countries concerned, but also a number of environmental, socio-cultural and economic problems.

Keywords (EN): tourism, financial income, Mediterranean, foreign tourists