Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠIFTOVÁ, J. (2023): Abrahámovská náboženství stmelují i rozdělují. Geografické rozhledy, 33(1), 30–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abrahám a vznik židovského a arabského národa

Abstrakt: Středomoří je kolébkou nejstarších monoteistických náboženství, která jsou dnes ve světě nejrozšířenější. Předložený článek přináší několik nápadů, jak ve škole zdůraznit jejich společné kořeny i myšlenkovou a etickou podobnost. Žáky tak můžeme vést k toleranci i odmítnutí extrémismu.

Klíčová slova: monoteismus, abrahámovská náboženství, judaismus, křesťanství, islám, Starý zákon, Jeruzalém, Mekka

Abstract (EN): Abrahamic religions both unite and divide. The Mediterranean is the cradle of the oldest monotheistic religions, which are the most widespread in the world. The article provides several ideas on how to emphasize their common roots and intellectual and ethical similarity in teaching. This way, we can lead students to tolerance and rejection of extremism.

Keywords (EN): monotheism, Abrahamic religions, Judaism, Christianity, Islam, Old Testament, Jerusalem, Mecca