Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BERNHÄUSEROVÁ, V., MASNÁ, E. (2023): Zemeksvetu.cz: Digitální vzdělávací zdroj pro začlenění globálního vzdělávání do hodin zeměpisu. Geografické rozhledy, 33(1), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Globální vzdělávání je v posledních letech stále více skloňovaným pojmem, a to i v otázce jeho implementace nejen do celoživotního vzdělávání, ale i do vzdělávání na základních a středních školách. Témata globálního vzdělávání jsou však dosti široká a jejich začlenění do výuky může být pro učitele problematické. Pomoc se začleněním vybraných témat globálního vzdělávání do výuky nabízí digitální vzdělávací zdroj www.zemeksvetu.cz.

Klíčová slova: globální vzdělávání, zeměpis, internetový zdroj, vzdělávací videa, interaktivita, odlišný mateřský jazyk

Abstract (EN): Zemeksvetu.cz – An Educational Resource for Implementing the Global Education in Geography Lessons. Global education has been an increasingly used term, raising the issue of better implementation of the topics of global education in lifelong learning, primary and secondary schools. The scope of global education topics is vast, which makes it challenging for teachers to integrate them into their teaching practices. To help with this process, the website www.zemeksvetu.cz offers digital educational resources.

Keywords (EN): global education, geography, internet resource, educational videos, interactivity, different mother tongue