Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANÍK, T., ROMPORTL, D., KŘENOVÁ, Z. (2023): Národní parky jako ostrůvky divočiny. Geografické rozhledy, 33(2), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Národní parky jsou nejcennější a nejpřísněji chráněnou částí krajiny. Článek vysvětluje důvody jejich vyhlášení, popisuje, v čem jsou si české národní parky podobné a čím se liší. Jsou představena témata, jako je správná péče o přírodní ekosystémy, ochrana druhů nebo rekreace. V závěru jsou zmíněny aktuální výzvy jako ponechání větší části území národních parků bez zásahu člověka nebo vyhlašování nových národních parků.

Klíčová slova: Česko, národní parky, ochrana přírody, rekreace

Abstract (EN): National parks as wilderness islands. The article is focused on Czech national parks as the most valuable and protected parts of landscape. It explains the reasons for their designation; similarities and differences among them. Main topics such as appropriate management of the area, species protection and recreation are discussed. Challenges including non-intervention regime allowing natural processes and establishing new parks are mentioned.

Keywords (EN): Czechia, national parks, nature conservation, recreation