Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRAUSE, D. (2023): Neživá příroda Krkonoš a její ochrana. Geografické rozhledy, 33(2), 8–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Tento rok si připomínáme 60. výročí založení Krkonošského národního parku (KRNAP). Ten byl založen dne 17. května 1963, a je proto nejstarším národním parkem na území dnešního Česka. Na polské straně hranice byl národní park založen již 16. ledna 1959. KRNAP byl druhým československým národním parkem zdůrazňujícím ochranu jak živých, tak i neživých přírodních fenoménů. V současné době probíhá projekt, jehož cílem je inventarizace a mapování reliéfu parku, využívající pokročilé technologie pro vytvoření geodatabáze, která pomáhá při ochraně přírody a vědeckém výzkumu.

Klíčová slova: ochrana přírody, tvary reliéfu, inventarizace, Krkonoše

Abstract (EN): Geoconservation in the Krkonoše Mountains National Park. This year marks the 60th anniversary of the Krkonoše Mountains National Park (KRNAP), founded on May 17, 1963, making it the oldest national park in the Czech Republic. The Polish side established a national park on January 16, 1959. KRNAP is the second national park of former Czechoslovakia, emphasizing the protection of both living and non-living elements. A significant project is underway to take inventory and map the park's landforms, using advanced technologies to create a useful geodatabase aiding conservation and research.

Keywords (EN): nature conservation, landforms, inventarisation, the Krkonoše mountains (Giant Mts)