Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2023): Ochrana přírody na Papui Nové Guineji – příležitost nebo past? Geografické rozhledy, 33(2), 14–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

První papua-novoguinejský národní park a domorodé obyvatelstvo

Abstrakt: Článek se zabývá pozitivními a negativními dopady zřizování chráněných přírodních území. Příklad z Papuy Nové Guineje ukazuje, jaká pozitiva a negativa přináší ochrana přírody do prostředí komunit, které mají relativně malé materiální požadavky ve srovnání s požadavky naší společnosti.

Klíčová slova: Papua Nová Guinea, ochrana přírody, národní park, kultura

Abstract (EN): Nature conservation in Papua New Guinea – opportunity or pitfall? The article discusses the positive and negative impacts of protected natural areas on the demographic and general development of communities. The case from Papua New Guinea shows what positives and negatives nature conservation brings to communities that have relatively small material requirements compared to those of our society.

Keywords (EN): Papua New Guinea, nature conservation, national park, culture