Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BÁRTOVÁ, E. (2023): Babí hora: Matka špatného počasí a centrum národního parku. Geografické rozhledy, 33(2), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Babí hora (1 725 m n. m.) je nejvyšší horou stejnojmenného horského masivu i celého pohoří Beskyd. Leží v jihovýchodní části Polska na hranicích se Slovenskem. Území horského masivu je od roku 1954 národní parkem. Zdejší krajina a příroda je i pod ochranou UNESCO v rámci biosférické rezervace a vyhlášena tu je oblast spadající do evropské soustavy Natura 2000. Článek kromě národního parku, Babí hory samotné a přírodního bohatství popisuje je dvě rodinné výpravy na jeden z vrcholů.

Klíčová slova: Babí hora, Babia Góra, Babiogorský národní park, Živecké Beskydy, Oravské Beskydy, Biosferická rezervace UNESCO, Natura 2000, turistika, Polsko

Abstract (EN): Babia Góra Mountain: “Mother of bad weather” and the center of the national park. Babia Góra Mountain (1,725 m above sea level) is the highest peak of the mountain massif of the same name and the highest peak of the entire Beskydy mountain range. It is located in the southeastern part of Poland on the border with Slovakia. The territory of the Babia Góra Mountain Massif has been declared a national park in 1954. The landscape and nature is also protected by UNESCO as the biosphere reserve and the area is declared also a Natura 2000, European Union’s network of nature protection areas. In addition to the national park, Babia Góra Mountain itself and natural wealth, the article describes two family expeditions to one of its peaks.

Keywords (EN): Babia Góra Mountain, Babia Góra National Park, Beskid Mountains, UNESCO Biosphere Reserve, Natura 2000, tourism, Poland