Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PROCHÁZKA, M. (2023): Národní parky USA jako modelový příklad pro výuku overturismu na středních školách. Geografické rozhledy, 33(2), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Počty návštěvníků národních parků se neustále zvyšují na úkor ochrany přírody. Tento článek nabízí návrh, jak využít osobní zkušenosti z návštěvy národních parků v USA při výuce tématu overturismus na střední škole.

Klíčová slova: overturismus, cestovní ruch, národní parky, škola, USA

Abstract (EN): US National Parks as a model for teaching overtourism in high schools. The number of visitors to national parks is constantly increasing, which negatively affects nature conservation. This article offers a suggestion for using personal experience from visiting US national parks to teach the topic of overtourism at high school.

Keywords (EN): overtourism, tourism, national parks, school, USA