Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LUDAČKOVÁ, M. KRAJŇÁKOVÁ, L. (2023): Místní region: propojení rozvoje digitálních kompetencí žáků a terénní výuky. Geografické rozhledy, 33(2), 26–29.

Přílohy:

Metodická příručka Výuka tematického celku místní region s důrazem na rozvoj digitální gramotnosti žáků
Přehledový seznam úloh
Stáhnout všechny materiály