Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTĚBETÁKOVÁ, M, PÍŠA, J. (2023): Kvalita služeb v Českosaském Švýcarsku: méně znamená někdy více. Geografické rozhledy, 33(2), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Kvalita služeb je z pohledu potenciálních turistů důležitým prvkem výběru cílové destinace. Výjimkou není ani Českosaské Švýcarsko, v jehož českých i německých obcích je hodnocena kvalita služeb pomocí dat z portálu Google Maps. Článek objasňuje, do jaké míry je hodnocení služeb cestovního ruchu provázáno s počtem turistů, celkovým počtem zařízení poskytujících tyto služby a populační velikostí obcí, ve kterých jsou služby situovány.

Klíčová slova: služby cestovního ruchu, hodnocení kvality služeb, Českosaské Švýcarsko

Abstract (EN): Quality of services in Bohemian-Saxon Switzerland: less is sometimes more. The quality of services is an important element in the choice of a destination for potential tourists and Bohemian Switzerland is no exception. Using data from Google Maps, the article evaluates the quality of services in Czech and German municipalities. It also explains to what extent is the evaluation of tourism services linked to the number of tourists, the total number of facilities providing these services and the population size of the municipalities where the services are located.

Keywords (EN): tourism services, service quality, Bohemian-Saxon Switzerland