Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FÁREK, M.(2024): Dědictví britského kolonialismu v jižní Asii. Geografické rozhledy, 33(4), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek je shrnutím tématu na dvou rovinách: Nejprve pojednává o konkrétních důsledcích britské koloniální nadvlády nad regionem z pohledu ekonomiky, demografie, organizace náboženství a kastovní legislativy. Tím připravuje obsah pro závěrečné shrnutí současného výzkumu na druhé, teoretické rovině, která se týká předpokladů zděděných z koloniální éry.

Klíčová slova: Britská Indie, jižní Asie, kolonialismus, postkoloniální geografie

Abstract (EN): Heritage of the British colonialism in South Asia. The article presents an overview of the topic on two levels: Firstly, the imminent effects of the British colonial rule in the economy, demography, religious organization, and caste legislation on the subcontinent. This provides the material for a brief summary of the current research on the second, theoretical level, concerning the largely unexamined assumptions of the colonial era, very much present in the current geographical debates.

Keywords (EN): British India, South Asia, colonialism, post-colonial geography