Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MASNÁ, E. (2024): Ti, kteří zůstávají – možnosti adaptace na změnu klimatu v Zambii. Geografické rozhledy, 33(4), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jedním z diskutovaných témat související s klimatickou změnou je její vliv na migraci, ačkoliv většina obyvatelstva setrvává v místě bydliště tváří v tvář nepříznivým environmentálním podmínkám. Cílem tohoto článku je přiblížit čtenářům adaptační strategie na sucho jedné z nejohroženějších skupin obyvatelstva – samozásobitelských farmářů v subsaharské Africe, a to na příkladu Západní provincie v Zambii.

Klíčová slova: adaptace, imobilita, klimatická změna, migrace, Zambie

Abstract (EN): Those who stay – climate change adaptation strategies in Western Province, Zambia. Climate change is often linked to the projection of mass migration. The paradox is that more people remain in the areas facing adverse environmental conditions than migrate. These people usually lack the capital and capability to move. One of the most vulnerable groups are subsistence farmers dependent on agriculture in Sub-Saharan Africa. This article discusses their adaptation options.

Keywords (EN): adaptation, climate change, immobility, migration, Zambia