Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PALUBA, D., ŠTYCH, P. (2024): Družicová data v rozvojové pomoci a ochraně přírody v Zambii. Geografické rozhledy, 33(4), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Družicový dálkový průzkum Země (DPZ) poskytuje objektivní a kontinuální pohled na krajinu, a tím umožňuje lépe porozumět jevům na zemském povrchu pro posílení informovaného rozhodování na lokální, regionální nebo celostátní úrovni. Cílem tohoto článku je poukázat na vysoce užitečné datové zdroje a technologie zpracování družicových dat na příkladu Zambie. Použité technologie jsou snadno implementovatelné do výuky zeměpisu díky své dostupnosti a otevřenosti datových vstupů.

Klíčová slova: dálkový průzkum Země, družicová data, Copernicus, Evropská kosmická agentura, Zambie

Abstract (EN): Earth Observation Data in Development Aid and Conservation in Zambia. Satellite Earth observation (EO) provides an objective and continuous view of the landscape, enabling a better understanding of phenomena on the Earth's surface to enhance informed decision-making at all levels. The aim of this article is to highlight useful data sources and satellite data processing technologies on the example of Zambia. The technologies employed are easily implementable in geography education due to their availability and the openness of data inputs.

Keywords (EN): Earth observation, satellite data, Copernicus, European Space Agency, Zambia