Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTOLCOVÁ, K., HANUS, M. (2024): Fidelita kurikula jako cesta k efektivní výuce (nejen) práce s mapou. Geografické rozhledy, 33(4), 34–37.

Stáhnout článek

Přílohy:

Výstupy RVP ZV vztahující se k práci s mapou
Návrhy úkolů s vysokou mírou fidelity kurikula

Abstrakt: Pro efektivní výuku je klíčová soudržnost (provázanost) různých prvků kurikula. Výzkumy ovšem naznačují, že úroveň této soudržnosti, známé též jako fidelity, ve školní praxi často chybí, což způsobuje, že se učitelé v mnoha případech kurikula nedrží. Tento článek prezentuje konkrétní příklady nízké a vysoké soudržnosti kurikula z reálných situací výuky rozvoje mapových dovedností při výuce zeměpisu.

Klíčová slova: mapové dovednosti, fidelita kurikula, implementace kurikula, efektivita výuka

Abstract (EN): Curriculum fidelity as a way to effective teaching (not only) of map work. Fidelity (coherence) across various curriculum forms is essential for effective teaching. However, research indicates that the level of fidelity is often low in school reality which causes teachers not to follow their intended curriculum. This contribution presents practical examples of low and high fidelity in the curriculum from real-world scenarios in the teaching of map skills in geography education.

Keywords (EN): map skills, curriculum fidelity, curriculum implementation, teaching effectiveness