Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTOLCOVÁ, K., HANUS, M. (2024): Fidelita kurikula jako cesta k efektivní výuce (nejen) práce s mapou. Geografické rozhledy, 33(4), 34–37.

Přílohy:

Výstupy RVP ZV vztahující se k práci s mapou
Návrhy úkolů s vysokou mírou fidelity kurikula