Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Co spojuje a co rozděluje Commonwealth. Geografické rozhledy, 33(4), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Co spojuje a co rozděluje Commonwealth, Commonwealth, Společenství národů, sídlo, Londýn, setkání hlav vlád Commonwealthu, Den Commonwealthu, Hry Commonwealthu, principy a hodnoty Commonwealthu, demokracie, dodržování lidských práv, suspendace, sociální a politická témata

Keywords (EN): What unites and what divides the Commonwealth, Commonwealth, Commonwealth of Nations, headquarters, London, Commonwealth Heads of Government Meeting, Commonwealth Day, Commonwealth Games, Commonwealth principles and values, democracy, human rights, suspension, social and political issues