Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Commonwealth: čím byl, je a bude. Geografické rozhledy, 33(4), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Commonwealth, britské impérium, čtvrtina světa, mikrostáty, Nauru, Mikronésie, kolonie, Commonwealth realm, republika, Barbados, vystoupení, přistoupení, Maledivy, nové členské země, Togo, Gabon, 56 členských zemí, kandidátské země, Jižní Súdán

Keywords (EN): Commonwealth, British empire, quarter of the world, microstates, Nauru, Micronesia, colony, Commonwealth realm, republic, Barbados, withdrawal, accession, Maldives, new member countries, Togo, Gabon, 56 member countries, candidate countries, South Sudan