Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

UXA, T., MIDA, P. (2013): Reliéf horských oblastí střední Evropy jako archiv chladných období kvartéru. Geografické rozhledy, 23(1), 4–5.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek se zabývá projevy chladných období kvartéru v reliéfu horských oblastí střední Evropy a na příkladu Krkonoš a Vysokých Tater ukazuje využití vybraných periglaciálních a glaciálních tvarů reliéfu pro rekonstrukci přírodního prostředí v minulosti.

Klíčová slova: periglaciální tvary, glaciální tvary, Krkonoše, Vysoké Tatry, střední Evropa

Abstract (EN): Relief of Mountainous Areas in Central Europe as an Archive of the Quaternary Cold Periods. This article deals with the evidence of the Quaternary cold periods in the relief of mountainous areas in Central Europe. It details examples from the Krkonoše and High Tatra Mountains and demonstrates the use of selected periglacial and glacial landforms for palaeoenvironmental reconstruction

Keywords (EN): periglacial landforms, glacial landforms, Krkonoše Mountains, High Tatra Mountains, Central Europe