Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

UXA, T., MIDA, P. (2013): Reliéf horských oblastí střední Evropy jako archiv chladných období kvartéru. Geografické rozhledy, 23(1), 4–5.

Přílohy: