Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MAREK, D. (2013): Měnová politika v eurozóně. Kvartér v ekonomii a ekonomické geografii. Geografické rozhledy, 23(1), 9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Stať představuje kvartér jako významný pojem v ekonomii a v ekonomické geografii. Autor uvažuje o měnové politice v eurozóně. Připomíná Taylorovo pravidlo, posuzuje optimální úrokové sazby v zemích eurozóny a úlohu Evropské centrá lní banky.

Klíčová slova: měnová politika, eurozóna, kurz eura, Taylorovo pravidlo, úroková sazba

Abstract (EN): Currency Policy in the Eurozone. Quaternary Sector in Economics and Economic Geography. This article introduces the quaternary sec­ tor as an important term in economics and economic geography. The author discusses currency policy in the Eurozone. He reiterates the idea of a Taylor rule and considers optimal interest rates in Eurozone countries as well as the role of the European Central Bank

Keywords (EN): currency policy, Eurozone, Euro currency, Taylor rule, interest rate