Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MIKŠOVSKÝ, M. (2013): Moravské kartografické centrum. Geografické rozhledy, 23(1), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Moravské kartografické centrum představuje historii vývoje zeměměřictví v českých zemích. Vystaveny jsou zde staré mapy i unikátní přístroje a pomůcky, které se používaly pro jejich vyhotovení a zpracování. Ústředním exponátem je 79dílná reliéfní mapa Mor avy a části Slezska. Jsou zde pořádány různé tematické výstavy a soutěže geografických znalostí.

Klíčová slova: historie zeměměřictví, staré mapy, historické geodetické a kartografické přístroje a pomůcky

Abstract (EN): Moravian Cartographic Centre. The Moravian Cartographic Centre presents the history of surveying and cartography in the Czech Lands. The centre displays old maps as well as unique instruments and tools that were used in preparing and creating said maps. The central focus of the exhibit is a 79-piece three-dimensional relief map of Moravia and parts of Silesia. The centre also hosts a variety of topical exhibits and contests of geographic knowledge

Keywords (EN): history of surveying, old maps, historical geodetic and cartographic instruments and tools