Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23(1), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek předkládá různé přístupy ve výuce zeměpisu/geografie, které procvičují badatelské dovednosti, resp. způsobilost jedince systematicky a objektivním způsobem řešit problémy. Metodika výzkumu mezinárodních projektů PISA a TIMSS je doplněna ukázkam i konkrétních geografických úloh.

Klíčová slova: badatelská výuka, badatelské dovednosti, zeměpis, investigativní geografie, řešení problémů

Abstract (EN): Instructional Seminar: Growing Bananas and the Global Market. The objective of this article is to create a model lesson focused on the global banana market for classes or seminars in four-year grammar schools. It is made up of three parts, detailing the three-phase learning model E-U-R. The first part of the lesson involves students brainstorming to sum up their knowledge of bananas and the impacts of growing bananas. The second part has students view and critically evaluate a documentary film about the working and social conditions on banana plantations. Finally, in the concluding portion of the lesson, students discuss alternate means of growing bananas and summarize their positions in a free writing activity.

Keywords (EN): research learning, research skills, geography, investigative geography, problem solving