Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BIČÍK, I. (2017): Čínská železniční expanze. Geografické rozhledy, 26(4), 24–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Výstavba vysokorychlostních železniční tratí ve světě (graf)

Abstrakt: V průběhu posledního čtvrtstoletí dokázala Čína vybudovat rozsáhlou síť vysokorychlostních tratí. Důvodem bylo propojení periferních regionů na západě, dnes expanze Číny pokračuje do Střední Asie, Turecka a Evropské Unie. Export čínského zboží a kapitálu, suroviny a hospodářská i politická expanze.

Klíčová slova: transkontinentální železnice, posilování čínské expanze, periferní oblasti Asie, impulzy rozvoje

Abstract (EN): Chinese Railway Expansion. Over the past quarter century, China has managed to construct an expansive network of high-speed railways. They did this to connect peripheral regions in the west to the eastern core. Now this expansion is continuing into Central Asia, Turkey and the European Union. The network facilitates the export of Chinese goods, capital, and raw materials and furthers economic and political expansion.

Keywords (EN): transcontinental railway, Chinese expansion, periphery, Asia, drivers of development