Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VAZAČOVÁ, A. (2013): Nairobi, postkoloniální velkoměsto. Geografické rozhledy, 23(1), 26–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

Vazačová: Fotografická příloha

Abstrakt: Minulost Nairobi je spjatá s britským kolonialismem, který nastavil pravidla urbanizace. Kolonialismus podmínil existenci slumů nejen v Nairobi, ale i v dalších východoafrických městech. Slumy jsou charakteristické nevhodnými životními podmínkami, ale také vysokým sociálním kapitálem. Ten je místními obyvateli vnímán jako pozitivní faktor. Nairobi je příkladem hlavního města mísícího koloniální minulost, kmenové kultury a vlivy globalizace.

Klíčová slova: kolonialismus, postkoloniální rozvoj, slum, sociální kapitál, Nairobi, Keňa

Abstract (EN): Nairobi, Post-Colonial Metropolis. The history of Nairobi is closely tied to British colonialism, which set the rules for urbanization. Colonialism actually facilitated the existence of slums in Nairobi and other east African cities. While slums are characterized by conditions unsuitable for living, they also enable high levels of social capital. This is perceived by inhabitants as a positive factor. Nairobi is an example of a capital city mixing colonial history, tribal cultures and the influences of globalization during its development.

Keywords (EN): Colonialism, post-colonial development, slum, social capital, Nairobi, Kenya