Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

20. kartografická konference, 2013 (elektronická příloha v rubrice Materiály – www.geography.cz/geograficke-rozhledy). Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1–16.:

Přílohy: