Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOWICKA, P. (2013): Tendence regionálního rozvoje v Polsku. Geografické rozhledy, 22(5), 2–4.

Stáhnout článek

Abstrakt: Podobně jako v Česku tak i v Polsku je jednou z klíčových otázek postkomunistického transformačního období zajištění rozvoje jeho regionů. Regionální rozvoj v Polsku je spojen se dvěma protikladnými tendencemi: na jedné straně s prohlubováním a na druhé straně se snižováním rozdílů mezi regiony. Územní diferenciace se obvykle analyzuje s využitím údajů o bohatství (měřeno hlavně socioekonomickou vyspělostí) jednotlivých polských vojvodství. I přesto, že se Polsko v úrovni regionálního rozvoje přibližuje průměru států Evropské unie, je zde stále patrná vysoká míra polarizace uvnitř země.

Abstract (EN): Regional Development Tendencies in Poland. Regional policy in Poland is implemented both at the national and the voivodeship (provincial: 16 provinces) level. The poorest regions are areas in eastern Poland. At the time of Poland’s accession into the European Union, these were the poorest regions of the entire EU. The low level of development in these regions is a result of a series of factors, including a number of historic impacts. As is the case in a number of other countries, in Poland, increasing differences among regions trump any decreases in such regional differences (divergence dominates over convergence). The economic potential of development is becoming increasingly accumulated in large urban centres, which present appropriate environments for the development of science and the creation of innovation. Through the application of a number of instruments of state and regional EU policy regional differences – not only among provinces, but even within individual provinces – continue to increase.