Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVÁČEK, A. (2013): Polsko mezi Východem a Západem. Geografické rozhledy, 22(5), 5–6.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na střední Evropu bývá pohlíženo jako na meziprostor, v němž se po staletí střetávaly a prolínaly civilizační vlivy dvou evropských subregionů – Východu a Západu. Příkladem státu, jehož vývoj tato skutečnost významně ovlivnila, je Polsko. Článek se zamýšlí nad vlivem této polohy na vývoj charakteru a orientace Polska, kdy a proč mělo blíže k Východu a kdy k Západu. Snaží se objasnit, jakým způsobem tento vývoj formoval některé národní povahové rysy, ale také současné socioekonomické rozdíly uvnitř státu. Na závěr se pokouší odpovědět na otázku, ke které části Evropy Polsko náleží a jak v ní svou vlastní pozici vidí sami Poláci.

Abstract (EN): Regional Development Tendencies in Poland. Regional policy in Poland is implemented both at the national and the voivodeship (provincial: 16 provinces) level. The poorest regions are areas in eastern Poland. At the time of Poland’s accession into the European Union, these were the poorest regions of the entire EU. The low level of development in these regions is a result of a series of factors, including a number of historic impacts. As is the case in a number of other countries, in Poland, increasing differences among regions trump any decreases in such regional differences (divergence dominates over convergence). The economic potential of development is becoming increasingly accumulated in large urban centres, which present appropriate environments for the development of science and the creation of innovation. Through the application of a number of instruments of state and regional EU policy regional differences – not only among provinces, but even within individual provinces – continue to increase.