Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÁ, M. (2013): Tematické mapy a jejich využití při výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 22(5), 16–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: S tematickými mapami se seznamují žáci a studenti především při práci se školními atlasy, v nichž tyto mapy převažují. V digitálním věku je pak pro žáky a studenty přitažlivé se na tvorbě různých tematických map také podílet. Předpokládá to však vybrat a získat vhodný software, prostorová data, a především naučit se novým dovednostem při práci se speciálními programy zaměřenými na zpracování těchto dat. Na internetu lze přitom nalézt mnoho zajímavých projektů a aplikací, které umožňují přímo zobrazovat a analyzovat různé informace v prostoru a čase formou jednoduchých tematických map. Cílem tohoto článku je ukázat některé zajímavé projekty, které lze využít například při výuce regionální nebo socioekonomické geografie bez nutnosti instalace GIS. Stačí k tomu počítač připojený k internetu, interaktivní tabule k prezentaci map a diskuse nad nimi může začít.

Abstract (EN): Thematic Maps and Their Use in Geography Instruction. This article explores means of displaying thematic information about countries and regions of the world – as acquired from publicly available databases – using cartograms and diagram maps. It uses the Internet applications Gapminder and IMF Data Mapper to provide visualizations of statistical data.