Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VODOVÁ, L. (2013): Ekologické sítě a greenways jako nástroje revitalizace krajiny. Geografické rozhledy, 22(5), 20–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jedním z nástrojů evropské ochrany přírody a krajiny je ekologická síť. V Česku se v této souvislosti setkáváme s termínem Územní systém ekologické stability (ÚSES). Umíme vysvětlit, v čem spočívá jeho působení na okolní krajinu? Chápeme, čím se koncept ekologické sítě odlišuje od amerických greenways („zelených stezek“)? Odpovědi přináší následující článek.

Abstract (EN): Ecological Networks and Greenways as a Tool for Landscape Restoration. Ecological networks are created to maintain biodiversity in the landscape. The primary Czech ecological network is called the Territorial System of Ecological Stability (TSES). Within the United States, the Greenways network is being implemented. It connects lands with natural and cultural value to provide and improve recreational opportunities. Secondarily, it also performs ecological functions.