Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DUPALOVÁ, P., ŠOMOVÁ, M., HULÍKOVÁ, K. (2013): Úmrtnost dětí do jednoho roku v České republice. Geografické rozhledy, 22(5), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jeden z možných úhlů pohledu na vyspělost a rozvoj dané země nebo regionu je také prostřednictvím úmrtnosti nejmenších dětí, tj. dětí do pátých narozenin anebo ještě častěji do jednoho roku života (tzv. kojenecká úmrtnost). Kojenecká úmrtnost (obecně charakterizovaná pomocí tzv. kvocientu kojenecké úmrtnosti) se tedy užívá nejen k vyjadřování kvality péče o děti v prvním roce života, ale slouží také jako jeden z ukazatelů pomáhajících charakterizovat celkovou úroveň vyspělosti daného státu.

Abstract (EN): Mortality of Children in the First Year of Life in the Czech Republic. This article describes developments in the Czech Republic’s infant mortality rate from past to present. It reviews methods for calculating infant mortality rate, as well as definitions for live and still births. It also analyzes infant mortality in greater detail – according to regional and international differences or selected risk factors.