Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SEMOTANOVÁ, E. (2013): Historické regiony Česka – součást regionální identity v evropském prostoru. Geografické rozhledy, 22(5), 24–27.

Přílohy:

Semotanová: Historické regiony Česka – součást regionální identity v evropském prostoru – mapová příloha