Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STOJANOV, R., DUŽÍ, B. (2013): Přehradní nádrž Tři soutěsky v Číně: masové přesídlení obyvatel. Geografické rozhledy, 22(5), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Plánované přesídlení obyvatel patří mezi témata, která se v českých médiích objevují v souvislosti s velkými povodněmi a následnou diskusí o zamezení dalších škod výstavbou říčních přehrad. Dalším případem jsou opakované snahy o prolomení limitů těžby uhlí a následné vystěhování obyvatel postižených obcí v severních Čechách (podrobněji Cahlíková, Stojanov 2013). Jakkoliv jsou osudy takto zasažených obyvatel dramatické, mluvíme o několika málo tisících obyvatel. Plánované přesídlení však nabývá zcela jiných rozměrů v zemích, kde dochází k masovému přesídlení v důsledku realizace velkých projektů. Jednou z nich je Čína a přesídlení z důvodu výstavby nádrže Tři soutěsky. Jaký je skutečný rozsah této migrace? Proč k ní muselo dojít a jaká byla reakce přesídlenců na nové podmínky po přesídlení? A jaké jsou současné dopady výstavby přehrady v daném regionu?

Abstract (EN): Development induced displacement is frequently mentioned topic in newspapers. The phenomenon is linked with mass migration in developing countries, such as China. Local governments relocated several tens of millions people there however they failed to meet their basic needs for livelihoods. The special case is the resettlement of 1.4 million inhabitants due to Three Gorges dam construction. It flooded more than 1,500 towns and villages as well as hundreds of thousands of farms. Further many displacees illegally returned to places of origin trying to cultivate their former land to last moment before flooding. Nevertheless this relocation will continue. More than 4 million people will be resettled because of landslides, land erosion, seismic activities with combination of population growth.