Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S., KOPP, J., ČECHUROVÁ, M., KULHÁNEK, M. (2013): Mezipředmětové vazby geografie/zeměpisu. Geografické rozhledy, 22(4), 18–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Kučerová a Kopp a kol. – řešení

Abstrakt: Geografie/zeměpis je věda/výukový předmět stojící na pomezí přírodních a společenských věd. Tato pozice ji/jej na jedné straně ve školní praxi znevýhodňuje, protože při klasifikaci vzdělávacích oblastí a oborů se zeměpis jako celek stává „nezařaditelným“. Zároveň však má široké mezipředmětové vazby, které je žádoucí využít. Článek si klade za cíl poskytnout náměty a argumenty k takovému propojení.

Abstract (EN): The Inter-Subject Relations of Geography. This article discusses the topic of geography’s inter-subject relations with other school subjects. It argues for cooperation between geography and other subjects and provides suggestions for linking subjects that are somewhat beyond the ordinary.