Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BARTOŠ, J. (2013): „Ostrovy“ odpadků. Geografické rozhledy, 22(4), 20–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Velký problém, jímž je znečištění oceánů, se netýká pouze přímořských států. Podílí se na něm celá společnost, která je takřka závislá na výrobcích z plastu. Právě tyto výrobky způsobují v oceánech velké ekologické i ekonomické škody a mají také negativní vliv na lidské zdraví.

Abstract (EN): “Islands” of Waste. This paper focuses on the problem of ocean pollution, particularly the issue of plastic waste. The paper points out areas where the influence of ocean current cycles leads to accumulations of waste. Then it describes how waste is transported to these areas. It also discusses problems caused by the accumulation of waste in the oceans.