Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠÍDLO, L., ŠPROCHA, B., BURCÍN, B. (2013): Proměny porodnosti a úmrtnosti v největších českých a slovenských městech. Geografické rozhledy, 22(4), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: V minulém čísle Geografických rozhledů jsme se zabývali proměnami počtu a věkové struktury obyvatelstva největších českých a slovenských měst za posledních dvacet let. Nyní se pojďme blíže podívat, jak tyto změny ovlivňoval vývoj dvou základních složek reprodukčního chování obyvatelstva, tj. porodnosti a úmrtnosti.

Abstract (EN): Changes in Fertility and Death Rates in the Largest Czech and Slovak Cities. The reproductive behavior of the Czech and Slovak populations, including the largest cities as centers for the diffusion of this behavior, has changed significantly in the last quarter century. On the one hand, we see declining intensity of mortality especially in middle and old age; on the other hand, the intensity of fertility is decreasing below the replacement level. These trends are resulting in increasing process of demographic aging with all of its consequences.