Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÝ, J., KUBELKOVÁ, J. (2013): Představy o indickém venkově. Geografické rozhledy, 22(4), 31–32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Naše představy o charakteru obyčejného života v chudých zemích jsou mnohdy zkreslené. Rádi se zaměřujeme na odlišnosti a zvláštnosti, které nám připadají exotické. Rozvojový svět (a speciálně tamní venkov) bývá i ve výuce často představován jako relativně stejnorodá entita vyznačující se statickou, tradiční a zaostalou společností. Také chápání problémů rozvoje a rozvojových témat je nezřídka nekritické a zjednodušené (např. Lambert a Morgan 2011). Cílem článku je upozornit na některé mylné představy o chudých zemích s využitím konkrétních příkladů z jihoindického venkova.

Abstract (EN): Some Preconceptions about Rural India. This article focuses on certain representations of rural India, confronting them with select general characteristics of rural India and specific examples from rural Tamil Nadu.