Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2013): Vltavské ostrovy v Praze. Geografické rozhledy, 22(4), 1–4.

Stáhnout článek

Přílohy:

Fialová: Vltavské ostrovy v Praze – obrázky

Abstrakt: Pozornost geografů vždy přitahovala zvláštní místa – jejich postavení v prostoru (poloha, orientace), v krajině (hodnota, symbolika), v regionu (funkce). V současnosti je však předmětem jejich zájmu především formování těchto míst, hodnocení změn jejich významu, jejich vnímání a využití pro život. Příkladem takových míst mohou být např. říční ostrovy nacházející se v urbanizované krajině. Světově proslulé jsou např. Manhattan v New Yorku, Markétin ostrov v Budapešti, Muzejní ostrov v Berlíně, Île de la Cité v Paříži. V Česku můžeme za nejznámější ostrovy, kterým se budeme podrobně věnovat, považovat vltavské ostrovy v Praze. Jejich počet, tvar, význam i funkce se v průběhu let měnily. Jakou roli hrály a hrají v životě obyvatel i návštěvníků našeho hlavního města?

Abstract (EN): Islands on the Vltava in Prague. This article discusses existing and historic islands in the Vltava within the current boundaries of Prague. It classifies islands by their formation, functional use and significance and briefly details significant island structures and events. In addition to text and tables, the article includes maps and historic and present-day photographs. The center section of the article has been prepared in such a manner that it can be used as a poster.