Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

POTŮČEK, M. (2013): Vize pro dvacetiletou Českou republiku. Geografické rozhledy, 22(3), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Stať informuje o práci a odborné produkci Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze při tvorbě celostních vizí a strategií pro Českou republiku. Charakterizuje pojetí prognóz a vizí a uvádí zkrácenou verzi jednoho z devíti publikovaných scénářů možného vývoje země.

Abstract (EN): Twenty-Year Outlook for the Czech Republic. This article provides a glimpse into the work and specialized publications of the Center for Social and Economic Strategies, a part of Charles University’s Faculty of Social Sciences, as it creates and promotes nationwide visions and strategies for Czechia. The article discusses the concepts of forecasts and visions and presents an abridged version of one of nine published scenarios outlining the possible development of the country, called „State on a swing“.