Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J.D. (2013): Tvorba map ve věku geoinformačních systémů (3. část): Vyjadřovací prostředky mapy. Geografické rozhledy, 22(3), 10–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Návod k vytvoření plošného strukturního kartodiagramu a kartogramu (ArcGIS) (PDF)
KRAJE (GIS vrstvy)
Údaje ke GIS vrstvám – KRAJE (PDF)

Abstrakt: Série článků seznamuje čtenáře především s tím, co dobrého a naopak problematic kého do kartografie přinesla tvorba digitálních map, v souvislosti s tím pak tvorba map v geoinformačních systémech (GIS). Minulý díl byl věnován kompozičním prvkům mapy a vytváření geografické sítě pro mapy menších měřítek. Tentokrát se zaměříme na volbu vyjadřovacích prostředků mapy a správné používání metod tematické kartografie.

Abstract (EN): Map Creation in the Age of GIS: Means of Map Representation. This article describes the advantages and disadvantages of creating maps with traditional GIS software, considering means of map representation. Readers are provided with instructions on how to choose correct means of map representation, such as appropriate methods of thematic cartography for expressing quantities, as opposed to qualities, or absolute versus relative values of phenomena.