Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MARADA, M., FENKLOVÁ, E. (2013): Výuka v krajině jako účinná forma učení. Geografické rozhledy, 22(3), 12–14.

Stáhnout článek

Přílohy:

Pracovní list a literatura

Abstrakt: Snad každého geografa láká studovat reálnou krajinu. A asi každý učitel rád bere své žáky do terénu. V následujícím textu se zamýšlíme nad podmínkami, za jakých výuka v terénu může vést k efektivnímu učení a nestane se pouze výletem mimo všední školní prostředí. Jako inspiraci text přináší v příloze na webu několik obecně aplikovatelných úkolů pro výuku v krajině.

Abstract (EN): Outdoor Instruction as an Effective Means of Teaching. According to Framework Educational Programme, fieldwork (outdoor, or onsite, instruction) is an obligatory part of the geography curriculum at upper secondary schools (gymnázium). This article considers the effectiveness of this demanding and comprehensive form of education. In addition, it simplifies fieldwork planning for teachers by presenting specific and practically proven examples using the location of the Slavkov Forest.