Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ILÍK, J. (2012): Revitalizace a regenerace jako nástroje rehabilitace prostředí měst. Geografické rozhledy, 22(2), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Transformace prostorové struktury měst patří k nejviditelnějším projevům přechodu od centrálně řízeného a cenově regulovaného systému k organizaci společnosti založené na tržních principech a demokratickém politickém řízení (Sýkora 1996). Jejím výsledkem se stala nová prostorová organizace, jež reflektovala působení diferenciačních sil trhu, zejména rozdílnosti vyplývající z polohy, rozmanitosti požadavků aktérů i výchozích podmínek, zejména kvality prostředí. Příspěvek si klade za cíl čtenářům popsat a objasnit procesy, které v transformaci prostředí našich měst sehrály klíčovou úlohu a s nimiž se v uplynulých dvaceti letech téměř dennodenně setkávali. Zpravidla jim však nevěnovali velkou pozornost. Z tohoto pohledu je snahou autora rozšířit společenské povědomí o jevech a souvislostech kolem nás, které jsou součástí našeho každodenního života.

Abstract (EN): Revitalization and Regeneration as Tools in the Rehabilitation of Urban Areas. This article describes urban revitalization and regeneration, both of which have become successful tools in the renewal of urban neighbourhoods and its particular parts. In the case of Prague’s Karlín neighbourhood, where significant changes to the physical environment have occurred, this topic is discussed along with reasons for comprehensive regeneration. Discussion also focuses on the important mechanisms of regeneration and the unique factor of big flood. The article also mentions the issue of key stakeholders participating in the process. In addition, the general, broad context of revitalization and regeneration is clarified.