Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEČEK, L., JANČÁK, V. (2012): Salton Sea: tragédie pouštního zemědělství. Geografické rozhledy, 22(2), 24–26.

Stáhnout článek

Abstrakt: Potravinová soběstačnost státu, také se používá pojem potravinová bezpečnost, má pro stát stejný význam jako bezpečnost vojenská. Udržitelný dostatek potravin je podmínkou života člověka, jeho biologického a sociálního bytí. V tomto ohledu se člověk, resp. společnost, chová rozporuplně. Někde horečně staví rozsáhlé areály skladových hal nebo montoven automobilů na nejúrodnějších půdách (např. v našem Polabí). Jinde, kde tyto půdy jsou v aridních oblastech, přivádí do nich vodu i z velmi vzdálených zdrojů a provozuje tam vysoce intenzivní zemědělství, „ať to stojí, co to stojí“. Jaké jsou důsledky tohoto neudržitelného počínání v jižní Kalifornii?

Abstract (EN): The Salton Sea: A Tragedy of Desert Agriculture. This article describes the destructive results of chemical use, in irrigation-dependent agriculture in arid regions, on the natural environment. It focuses on the example of the Salton Sea and the Imperial Valley in southeastern California, as well as the nearby Central Valley. These examples are explored in light of broader economical and environmental contexts.