Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOZUBÍKOVÁ, E. (2012): Nadměrná spotřeba mořských ryb a její následky. Geografické rozhledy, 22(1), 9–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Problematika nadměrného lovu a spotřeby mořských ryb a dalších mořských živočichů je u nás spíše okrajová a veřejnosti málo známá, což souvisí i s tím, že Česko nemá přístup k moři. Jako konzumenti se však na spotřebě oceánských zdrojů podílíme. Jíst mořské ryby je považováno za zdravé a konzumace darů moře je v módě. Současný způsob mořského rybolovu ale není dlouhodobě udržitelný a hrozí jeho kolaps.

Abstract (EN): Over-Consumption of Marine Fish and its Consequences. Current industrial marine fisheries often work quicker than fish reproduction. This overfishing endangers the sustainability of an important human food source and causes the disruption of marine ecosystems. At present, up to one-third of fish populations are being overfished. Approximately one-tenth of these have collapsed at some point in the past and many other fisheries are harvested at the edge of sustainability. Large predatory fish are impacted most severely. To make marine fisheries sustainable, it is necessary to adhere to strict fishing quotas, use harvested fish more efficiently, establish enough marine reserves for fish reproduction and appeal to consumers to prefer products from sustainable sources. However, the implementation of such measures is seldom entirely successful.