Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOPP, J., KUČEROVÁ, S. (2012): Vizuální prezentace principu skleníkového efektu atmosféry. Geografické rozhledy, 22(1), 14–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Vizuální prezentace učiva formou ilustračních obrázků v učebnicích či v dalších zdrojích informací by měla žákům pomoci studovanou problematiku lépe pochopit. Nepřesná ilustrace však může naopak přispět k utvoření mylné představy, takzvané miskoncepce. Miskoncepce je chybné či nepřesné osvojení si učiva žáky (Doulík, Škoda 2010). Jelikož mylná představa bývá obtížně odstranitelná, měli bychom se snažit jejímu utvoření předejít, nebo ji alespoň včas identifikovat a navrhnout vhodnější nástroje výuky. Identifikovat mylné představy lze například rozborem testů. Jedním z nástrojů evaluace mohou být i soutěžní testy Zeměpisné olympiády, které umožňují poznávat myšlení (talentovaných) žáků. Cílem tohoto článku je na příkladu tématu skleníkového efektu atmosféry ukázat některé miskoncepce zjištěné u soutěžících v Zeměpisné olympiádě (dále ZO) a upozornit na to, že mohou vycházet i z použití nevhodné vizuální prezentace učiva.

Abstract (EN): Visual Presentation of the Greenhouse Effect. This article deals with the formation and proliferation of misconceptions among students, concerning the greenhouse effect. Unfortunately, these misunderstandings arise, at least partially, as a result of inaccurate illustrative images from textbooks and other sources. The article presents an example of the principle of the greenhouse effect in our atmosphere. Based on analysis of answers to questions in the Geographical Olympiad, the authors point out certain problems with existing illustrations on this topic.