Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KLÍMOVÁ, A. (2012): Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách. Geografické rozhledy, 22(1), 18–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek popisuje výsledky výzkumné sondy, která zjišťovala, jak vzdělávací programy ovlivnily aktualizaci obsahu vyučovacího předmětu zeměpis na padesáti základních školách.

Abstract (EN): The Influence of School Educational Programmes on the Modernization of Geography in Elementary Schools. This article describes a case study dealing with the design of school educational programmes (SEP) and possibilities for geography teachers to update their instruction in elementary schools.