Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BÍLÝ, T., FRAŇKOVÁ, E. (2012): Globální souvislosti produkce a spotřeby, hnutí fair trade. Geografické rozhledy, 22(1), 22–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Tento článek se snaží upozornit na souvislosti mezi naší spotřebou a problémy lidí žijících v zemích globálního Jihu. Jeho cílem je zejména: 1. přiblížit problematické aspekty světového trhu se zemědělskými komoditami, 2. představit základní principy fungování systému spravedlivého obchodu (fair trade) a 3. zprostředkovat výsledky případové studie kolumbijských pěstitelů kávy zaměřené na otázku fungování systému fair trade v praxi. Navazujícím cílem je pak navrhnout konkrétní aplikace témat globálního obchodu a fair trade do výuky.

Abstract (EN): Connections between Global Production and Consumption and the Fair Trade Movement. This paper presents some problematic aspects of current globalised trade practice and its impacts, especially in countries of the global South. The concept of Fair Trade is defined as one of possible instruments for decreasing global inequalities. In addition to the theoretical explanation, the article includes the viewpoints of producers from certified Fair Trade coffee cooperatives in Colombia, collected as a result of our field research. In conclusion, possibilities for implementing global issues into education, within the so-called ‘global developmental education’, are briefly introduced.