Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FENDRYCHOVÁ, L. (2012): Geografie alternativních potravinových sítí. Farmářské trhy v Praze. Geografické rozhledy, 22(1), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Farmářské trhy se v posledních letech objevily v řadě českých měst. V zahraniční geografické literatuře probíhá diskuse o přínosech i problémech alternativních způsobů obstarávání potravin. Cílem článku je poukázat na potřebnost otevřené a kritické debaty o alternativních ekonomických praktikách. Jako příklad poslouží první poznatky z výzkumu pražských farmářských trhů týkající se rizika sociálně-prostorové exkluzivity a „fetišizace“ lokálního původu potravin.

Abstract (EN): Geography of Alternative Food Networks: Farmers’ Markets in Prague. Farmers’ markets represent a relatively new phenomena in the Czech agro-food system. I review the available literature, and present novel findings from the geographical research of farmers’ markets in Prague. I espe- cially focus on questions of social exclusion, socio-spatial differentiation, and the problem of scale.