Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČERNÝ, K. (2012): Egypt revoluční. Geografické rozhledy, 22(1), 30–32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o politické mobilizaci občanů a paralelně rostoucí krizi uvnitř mocenské elity vedoucí k revoluci. V závěru se zamýšlí nad těžkostmi demokratizace. Co vedlo k egyptské revoluci? Jaký je její dosavadní průběh a peripetie? A jaké faktory budou hrát roli v dalším vývoji? To jsou otázky, na které se snaží odpovědět následující text.

Abstract (EN): Revolutionary Egypt. This study focuses on democratization, social movements and mass mobilization in Egypt from 2000 until the post-revolution period in 2012. All of these elements are tied to analysis of the parallel and growing crisis among the power-wielding elite. In particular, the article considers conflict between crony capitalists and the military.