Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LOUDILOVÁ, L., MATĚJČEK, T. (2017): Mezipředmětové vazby zeměpisu a hudební výchovy. Geografické rozhledy, 26(3), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek shrnuje možnosti využití mezipředmětových vazeb zeměpisu a hudební výchovy ve školní výuce. Dále prezentuje vlastní návrh vyučovací hodiny zaměřené na integrovanou výuku uvedených předmětů, a to včetně zhodnocení její realizace.

Klíčová slova: geografické vzdělávání, integrovaná výuka, zeměpis, hudební výchova, mezipředmětové vazby

Abstract (EN): Cross-Curricular Relations between Geography and Musical Education. This article describes opportunities to use interdisciplinary relations between geography and musical education in school instruction. It presents an outline for a one-hour class focused on the integrated instruction of the afore-mentioned subjects, including an assessment of its effective implementation.

Keywords (EN): geography education, integrated instruction, geography, musical education, cross-curricular relations